USLUGE

Štampa

Vrlo važan deo u industriji asembliranja elektronskih sklopova je funkcionalna kontrola. Funkcionalna kontrola se vrši na kraju procesa asembliranja i podrazumeva validaciju pojedinih ili svih delova elektronskog sklopa u zavisnosti od želje kupca.

Funkcionalno testiranje na bazi PXI sistema

fc1 fc2 fc3

Pošto manuelna funkcionalna kontrola zahteva dosta vremena, bitno je da ovaj proces bude automatizovan. Proces automatizacije kod funkcionalnog testiranja postigli smo korišćenjem PXI tehnologije i LabVIEW programa. PXI (PCI eXtensions for Instrumentations) je jedna od nekoliko modularnih platformi koje su trenutno u upotrebi. Ova platforma se koristi kao osnova za izradu elektronske test opreme, automatskih sistema, modularne laboratorije za istraživanje... PXI je dizajniran za aplikacije merenja i automatizacije koje zahtevaju vrhunske performanse i robusne industriske uslove. Svi moduli u PXI-u se mogu programirati pomocu LabVIEW-a. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) je razvojna platforma za vizualni programski jezik koji je razvio National Instruments.

PXI je robusna PC platforma za merenja i automatizaciju sistema. PXI kombinuje PCI električni BUS sa modularnim, Eurocard načinom pakovanja, ComapctPCI-a u kombinaciji sa specijalizovanim sinhronizacionim BUS-evima. Pxi je platforma visokih performansi za aplikacije kao što su testiranja u proizvodnji, vojsci, avijaciji i industriji. Razvijen 1997. i lansiran 1998. godine, PXI je otvoreni industrijski standard kojom upravlja PXI alijansa (PXISA), grupa sa više od 70 kompanija čiji je cilj promocija PXI standarda, održavanje PXI specifikacije i obezbeđenje međusobne kompatibilnosti.  

PXI je vodeći modularni instrumentacioni standard sa više od 1500 proizvoda iz više od 70 prodavaca. National Instruments je vodeći provajder PXI rešenja sa sveobuhvatnom ponudom šasije, kontrolera i instrumentacije sa visokom rezolucijom DC do 26.5 GHZ RF.

Trenutno u Tagor EMS-u koristimo PXI sledeće konfiguracije:

 • Multifunkcionalni DAQ sa analognim i digitalnim ulazima/izlazima i brojačima sa 16 bitnom rezolucijom i brzinom semplovanja od 2MS/s
 • Industrijske digitalne ulaze/izlaze
 • DMM sa 6½ digit rezolucijom
 • Programabilno DC napajanje sa 16 bitnom rezolucijom
 • RS232
 • RS485 i RS422
 • PXI šasija sa PXI express bus (ekvivalent PCI express bus-u)             Kao što je već napomenuto postoji više od 1500 različitih PXI modula u funkciji različitih merenja, tako da uvek možemo da odgovorimo na Vaše specifične zahteve.

 

             Naručiocima naših usluga nudimo proizvodnju elektronskih sklopova na savremenoj opremi, sa kompetentnim osobljem, kao i visok nivo kvaliteta proizvoda ostvaren u sledećim područjima: Snabdevanje materijalom; Logistika; Proces proizvodnje; Postprodajna podrška.

 

usluge1 usluge2a usluge3a

Snabdevanje materijalom

 • Nabavka kompletnih setova komponenata, delova i materijala
 • Ulazna kontrola nabavljenih stavki po AQL-u (Acceptable Quality Level)
 • Skladištenje i očuvanje karakteristika kvaliteta

Logistika

 • Sledljivost proizvoda na nivou zahteva za automobilsku industriju
 • Bar-code (EAN) identifikacija proizvoda u proizvodnji i skladištima
 • Informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom i skladištima

Proces proizvodnje

 • Setiranje i priprema komponenti, delova i podsklopova
 • Mehaničko utiskivanje delova u štampane ploče (po potrebi)
 • Automatska montaža SMD komponenti
 • Reflow lemljenje (u zaštitnoj atmosferi N2)
 • Ručno ulaganje klasičnih komponenti, provodnika i delova
 • Lemljenje na dvotalasnoj mašini za lemljenje (u zaštitnoj atmosferi N2)
 • Automatska optička kontrola (AOI)
 • Vizuelna optička kontrola i ručna popravka
 • Kontrola kvaliteta u procesu proizvodnja
 • Rasecanje panela štampanih ploča
 • Ručna i/ili mehanizovana montaža proizvoda
 • Funkcionalna kontrola
 • Tačkasto ili kontinualno zalivanje (po potrebi)
 • Konačna kontrola zalivenih proizvoda
 • Pakovanje, označavanje i skladištenje proizvoda
 • Isporuka proizvoda naručiocu


 Postprodajna podrška

 • Popravke i servisiranje
 • Podrška na terenu
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Kao sto je vec napomenuto postoji vide od 1500 razlicitih PXI modula u funkciji razlicitih merenje tako da uvek mozemo da odgovorima na vase specificne zahteve
movies online

 

nicat clanica2

Copyright © 2013 Tagor EMS